Tijdwinst en overzicht!

Groeps- en handelingsplannen schrijven? Vanzelfsprekend!
Maar hoe kom je aan gegevens over de ontwikkeling en
leerresultaten van je leerlingen?
 
Vaak worden hiervoor halfjaarlijkse toetsen gebruikt. Maar
bij kleuters suggereren toetsresultaten vaak een exact-
heid die er niet is. Want de ontwikkeling van jonge kinderen
verloopt nog grillig en onvoorspelbaar.
 
Om de ontwikkeling van een kleuter in kaart te brengen,
is dagelijks gericht observeren veel zinvoller. Maar dan
wel op een gemakkelijke manier. 
 
De oplossing: online leerlingvolgsysteem!
 
Onderbouwdonline is een praktisch, gebruiksvriendelijk
online leerlingvolgsysteem, dat je gebruikt in combinatie
met een digitaal schoolbord. Met Onderbouwdonline
volg je het kind dagelijks in zijn ontwikkeling.
 
De observaties leg je online vast. Hiermee genereer je
automatisch groepsoverzichten, handelingsplannen en
rapportages. Ook voor leerlingen die uitvallen of op-
vallen. Daarnaast maakt het systeem de leerstijlen van
de kinderen zichtbaar. Dit alles geeft inzicht en overzicht.
 
Onderbouwdonline: gebruikersgemak voor jou,
duidelijkheid voor alle partijen.
 

 

 

 

 


Inloggen

×

Wachtwoord vergeten

×