Tijdwinst en overzicht!

Groeps- en handelingsplannen schrijven? Vanzelfsprekend! Maar hoe kom je aan gegevens over de ontwikkeling en leerresultaten van je leerlingen?
 
Vaak worden hiervoor halfjaarlijkse toetsen gebruikt. Maar bij kleuters suggereren toetsresultaten vaak een exactheid die er niet is. Want de ontwikkeling van jonge kinderen verloopt nog grillig en onvoorspelbaar.
 
Om de ontwikkeling van een kleuter in kaart te brengen, is dagelijks gericht observeren veel zinvoller. Maar dan wel op een gemakkelijke manier. 
 
De oplossing: online leerlingvolgsysteem!
 
Onderbouwd online is een praktisch, gebruiksvriendelijk online leerlingvolgsysteem, dat je gebruikt in combinatie met een digitaal schoolbord. Met Onderbouwd online volg je het kind dagelijks in zijn ontwikkeling.
 
De observaties leg je online vast. Hiermee genereer je automatisch groepsoverzichten, handelingsplannen en rapportages. Ook voor leerlingen die uitvallen of opvallen. Daarnaast maakt het systeem de leerstijlen van de kinderen zichtbaar. Dit alles geeft inzicht en overzicht.
 
Onderbouwdonline: gebruikersgemak voor jou, duidelijkheid voor alle partijen.
 

 

 

 

 


Inloggen

×

Wachtwoord vergeten

×