Letterkennis SLO doelen versus Onderbouwd

23 mei 2023

Letterkennis, een veel en vaak besproken onderwerp in de kleutergroepen. En dan vooral:

Hoeveel letters moeten de kinderen kennen? Moeten kleuters wel letters leren? Of kan dat pas in groep 3?

Een aantal jaar geleden schreef SLO:

Het kind maakt kennis met enkele letters. Er zijn echter toetsen in omloop die letters testen waarbij een kind maar liefst 20 letters moet kunnen herkennen en benoemen.

Dat zijn dus geen enkele letters maar bijna het hele alfabet!

SLO

Letterkennis is opgenomen in het domein grafemisch en fonemisch bewustzijn en alfabetisch principe.

En daar hoort het doel natuurlijk ook thuis. We moeten wel even met een lampje zoeken om te ontdekken welke doelen nu over letterkennis gaan.

Hier zijn ze dan!

 

Spelen met klanken (fonemen) en symbolen

Ontdekken dat klanken met letters corresponderen

Deelnemen aan klankspelletjes

 

De beschrijvingen zijn behoorlijk summier en je weet eigenlijk niet goed wat je er inhoudelijk mee moet.

Dat betekent dat er gevaar is wat betreft de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Het doel is namelijk zo ruim beschreven dat elke leerkracht daar een eigen inhoud aan kan geven.

Wanneer je bijvoorbeeld in mijn vorige post leest hoe uitgebreid een kind tijdsbegrippen moet leren kennen dan is dit toch wel een beetje schamel.

Ik wil echt niemand afbranden en zeker mijn collega's niet, maar hier is toch naar mijn bescheiden mening geen sprake meer van inhoudsvaliditeit. Een kind dat speelt, ontdekt en deelneemt is (bijna) niet formatief te toetsen. We kunnen dus eigenlijk wel besluiten het hele doel te schrappen of toch nog een poging te doen.

 

Onderbouwd

Leerstap A   Het kind maakt kennis met woorden die met dezelfde klank beginnen

Leerstap B   Het kind leert woorden met vier verschillende beginklanken bij elkaar zoeken

Leerstap C   Het kind leert zes letters benoemen

Leerstap D   Het kind leert 12 letters benoemen

 

'Klanken die met letters corresponderen' is niet uit te leggen aan ouders en kinderen. Daarom is gekozen voor de term benoemen. Het aantal letters van 12 komt voort uit het aantal letters wat nodig is om op een succesvolle manier te starten in groep 3.

Dit is een vast letterpakket. Hierover lees je meer op de leerkaart en in onze handleidingen.

Natuurlijk hoef je niet te doen wat wij menen dat goed is. Een gesprek met je collega's van groep 3 zou ook heel veel op kunnen leveren.

We moeten tenslotte aan proberen te sluiten bij groep 3 om een doorgaande lijn te kunnen borgen en kinderen met mogelijke dyslexieproblemen een handje te helpen.

 

Fijne werkweek allemaal en tot volgende week

Letterkennis SLO doelen versus Onderbouwd

Inloggen

Onderbouwd Online werkt het beste in Google Chrome op een computer of tablet. We adviseren je om Google Chrome te installeren.

Wachtwoord vergeten