Formatief handelen en doelen stellen

24 mrt. 2023

Vaak wordt er gedacht dat bij het formatief volgen van kinderen er geen doelen gesteld hoeven te worden. We hebben inmiddels geleerd dat dat niet zo is. Bij formatief handelen worden wel degelijk doelen gesteld en kunnen ook normen worden gehanteerd. In Onderbouwdonline geven we alle kinderen een jaar de tijd om een doel te ontwikkelen. Daarmee stellen we een haalbare norm.

In dat jaar moet het kind het doel natuurlijk wel regelmatig gezien, gehoord en of ervaren hebben. Formatief handelen past dus het beste bij methodes, ook wel methodetoetsen genoemd. Je stelt daarbij het kind in de gelegenheid het doel te oefenen alvorens het controlemoment wordt uitgevoerd. Vergelijk bijvoorbeeld zwemles waarbij een kind mag afzwemmen terwijl de badmeester of juf eigenlijk zeker weet dat het kind niet meer kan zakken tijdens het afzwemmen. Het kind gaat dan zelfverzekerd naar het afzwemmen toe en ervaart het als een feestje.

Doelen beschrijven

Veel methodes beschrijven hun eigen doelen en nemen daarbij SLO als uitgangspunt, dat geldt ook voor Onderbouwd. De doelen van het SLO worden vertaald in begrijpelijke taal voor alle betrokkenen waarbij vakjargon zoveel mogelijk wordt vermeden.

Maandag gaan we je een voorbeeld geven van het doel woordenschat en woordgebruik.

Fijn weekend allemaal!

Formatief handelen en doelen stellen

Inloggen

Onderbouwd Online werkt het beste in Google Chrome op een computer of tablet. We adviseren je om Google Chrome te installeren.

Wachtwoord vergeten