De beste instructie is de instructie die de minste woorden nodig heeft om de taak uit te leggen

De themapakketten sluiten aan bij de thema’s die dichtbij de belevenis wereld liggen van het jonge ontdekkende kind. Ze zijn zo gemaakt dat kinderen er zelfstandig mee aan de slag kunnen zonder veel tussenkomst en instructie van de leerkracht. De kleurrijke platen en de digitale lessen op Onderbouwd online maken dat de pakketten dat bereiken wat je voor ogen hebt.

De duidelijke en rijke leeromgeving met houvast en structuur geven de leerkracht meer dan voldoende ruimte om aan te vullen met eigen creatieve ideeën en het spelen in de hoeken.

Fonemisch en grafemisch bewustzijn

Villa letterpret

Villa letterpret geeft de kinderen de mogelijkheid om op speelse wijze kennis te maken met de letters. Daarbij worden met name auditieve en visuele oefeningen aangeboden. De speelleerbladen zijn kleurrijk en duidelijk en worden gecombineerd met letters, stempels en andere concrete materialen.

Villa Letterpret

Themapakket

Het Villa Letterpret themapakket zorgt voor het handelingsgericht en zelfstandig werken en een leerrijke inrichting van de lees-schrijfhoek. De inhoud van deze hoek is thematisch. Kleuters tonen meer betrokkenheid wanneer de leerstof wordt aangeboden binnen een thema. De thema's zijn:

lente, winter, zomer, herfst, sinterklaas, kerst, mijn lichaam, boeken, familie, beroepen, dieren en ridders

Klassepakket

Het klassepakket bestaat uit de didaktische poppenkast Villa Letterpret en uit de handpoppen Arie de Letterkanarie (letterkennis), Mollie de Mol (klankgroepen), Hak en Plak Apen (Klanken), Tante Truus (auditieve en visuele discriminatie) en Ed met de rijmpet (rijmen). Het klassepakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters. Met de kleine kaartjes uit de paketten kunnen coöperatieve spelvormen worden aangeboden. De didaktische poppenkast en de handpoppen worden geleverd door de firma Heutink in Rijssen.

Rekenontwikkeling

Fred van de Rekenflat

Betekenisgericht rekenen

De spelbladen uit het themapakket Fred van de rekenflat worden gecombineerd met ontwikkelingsmaterialen zodat het handelen de rekenontwikkeling optimaal stimuleert. De speelleerbladen stimuleren eveneens het samen-en zelfstandig werken

Fred van de rekenflat

Themapakket

Het Fred van de rekenflat themapakket zorgt voor het handelingsgericht en zelfstandig werken en een leerrijke inrichting van de rekenhoek. De inhoud van deze hoek is thematisch. Kleuters tonen meer betrokkenheid wanneer de leerstof wordt aangeboden binnen een thema. De thema's zijn: lente, winter, zomer, herfst, sinterklaas, kerst, mijn lichaam, boeken, familie, beroepen, dieren en ridders.

Klassepakket

Het klassepakket bestaat uit de didaktische poppenkast rekenflat en uit de handpoppen Sjoerd de cijferwoerd(tellen en getalbegrip), Mien de meetmuis (meten en wegen), Hennie de Hen(optellen en aftrekken), Tante Truus (sorteren en seriëren) en Fred de bever(ruimtelijke oriëntatie). Het klassepakket geeft vorm aan het directe instructiemodel aan kleuters. Alle materialen zijn verkrijgbaar bij Heutink te Rijssen.

Ik heb meer bewondering voor een kind dat twintig vragen kan stellen bij een woord dan een kind dat twintig woorden kan benoemen.

Simone Haven

Woordenschat

Woorden met Wim

Woorden leren begrijpen

Over woordenschat is veel geschreven wat in zijn geheel niet is onderzocht. Een van de zaken die we goed moeten onthouden is dat woordenschat NIET het opschrijven van woorden is maar het leren begrijpen van woorden.Woorden leren begrijpen gaat alleen door de jonge kinderen woorden te laten ervaren. Het pakket woorden met Wim voldoet aan deze visie.

Woorden met Wim

Themapakket

Het themapakket Woorden met Wim sluit aan bij het pakket Villa letterpret en Fred van de rekenflat.Bij het themapakket horen 12 woordenschatfilmpjes en 12 praatplaten. Deze worden meegeleverd bij het pakket.

Woorden met Wim is er ook in het Engels.

De thema's zijn: lente, winter, zomer, herfst, sinterklaas, kerst, mijn lichaam, boeken, familie, beroepen, dieren en ridders

Klassepakket

Het klassepakket bestaat uit het verteltheater en de bijbehorende vertelplaten. Met de woordspin Wim wordt op speelse manier de twintig belangrijkste woorden van een nieuw thema geïntroduceerd. De fotokaarten en schitterende afbeeldingen brengen de begrippen voor de kinderen tot leven. Met het woordenboek van Wim kunnen de kinderen de begrippen uitbreiden.

Privacy

De bescherming van jouw gegevens en die van je leerlingen vinden we belangrijk. Daarom leggen we als je de eerste keer gebruik maakt van onze digitale producten uit hoe we die gegevens beschermen, door middel van deze samengevatte verwerkersovereenkomst.

Graag gaan we met jouw onderwijsinstelling een formele verwerkersovereenkomst aan. Een voorbeeld van deze verwerkersovereenkomst download je hier. Graag ontvangen we via dit formulier de gegevens die we van jouw onderwijsinstelling nodig hebben om een verwerkersovereenkomst op te kunnen stellen.

Koopovereenkomst Onderbouwd Academie

Als je gebruik maakt van Onderbouwd Academie dan ben je een overeenkomst met Klassewerk aangegaan. Je vindt deze overeenkomst hier.Evaluatieformulier

Heb je een cursus of training gedaan? Download het evaluatieformulier voor cursussen en trainingen. Het ingevulde formulier kun je opsturen naar info@klassewerk.com of ter plekke inleveren.Contact

Voor vragen over het gebruik van Onderbouwd Online of de Onderbouwd App: helpdesk@klassewerk.com

Overige vragen: info@klassewerk.comKlachten

We proberen je altijd zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de de geboden dienstverlening. We hebben hiervoor een klachtenprocedure opgesteld.

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Inloggen