Veelgestelde vragen

09 februari 2020

Ik heb de afgelopen dagen 80 vragen gekregen die wij onmogelijk allemaal kunnen gaan beantwoorden. Dus we doen het even in een keer! Alles staat ook in de handleidingen of bij veelgestelde vragen!

Ik zie gekleurde lijnen en dat geeft een scheef beeld want het kind is blijven zitten en ik vind dit niet fijn voor de ouders

De gekleurde lijnen kun je uitzetten, sterker nog ze staan standaard uit want ze zijn in principe niet bedoeld voor de ouders. De gekleurde lijnen gebruik je wanneer je het verslag wilt gebruiken voor verwijzing naar een instantie of een zorggesprek.

Twee kinderen zitten ingedeeld in leerstap B. Ze zijn allebei groen. Hoe zie ik nu het verschil tussen een leerling waar ik zorgen bij heb en een leerling die daar gewoon op niveau functioneert?

In principe is een kind dat groen is nooit een zorg.Heb je toch het idee dat het kind te weinig vorderingen maakt maak dan een aantekening. Dan verschijnt er een pennetje. Pennetjes gebruik je dus alleen voor de zorg. Heb je alleen een kind bekeken en is het zorgeloos dan verschijnt er alleen een oogje. Zorg dus dat je de pennetjes niet bij alle leerlingen gebruikt want dan zie je de bekende bomen niet meer.

Ik wil de pennetjes ook graag in het groepsoverzicht kan dat ook?

Dat is een hele handige tip. We gaan ermee aan de slag volgende week!

Help! Ik zie helemaal niets op het rapport en ik wil het doorsturen naar een instantie

Je ziet niets op het rapport wanneer je de observaties niet hebt gestart (bij een nieuwe groep) of wanneer je niet hebt geklikt op gedaan'' bij de observatielessen. Wil je dat nog even snel doen? Ga dan naar het jaarplan en klik op alle blokjes zodat die rood, groen en blauw worden (ze worden dan feller van kleur).

Ik heb een leerling die is ingedeeld op basis van het vorige rapport en ik krijg die opmerking niet weg. Het kind staat in leerstap A want B is nog te moeilijk.

Leerstap A is voor de peuters. Het kan niet zo zijn dat het kind op basis van de vorige Onderbouwd is ingedeeld in leerstap A. Verschuif het kind naar de plek waar het hoort, B dus, en de opmerking verdwijnt vanzelf.

Het gemiddelde van leerstap A meten staat in het IB-gedeelte op 2.8. Dat is toch veel te hoog als het gemiddelde voor A 1 is en voor B 2?

Ik denk dat je even moet filteren zodat je naar de gemiddelden van de juiste leeftijdcategorie kijkt. 2,8 is het totaalgemiddelde van de hele groep en alle leeftijden.

Alles staat al ingevuld in Onderbouwd zo krijg je toch een scheef beeld?

De kinderen staan ingedeeld op leeftijd en leertijd. Dus de leertijd is de periode waarin de kinderen zich het doel eigen kunnen maken. Ik weet uit mijn onderzoek dat 78 % van de kinderen binnen de leertijd zich kunnen ontwikkelen op een normale natuurlijke manier wanneer jij de doelen aanbiedt in je rijke leeromgeving. Pas als de leertijd op is en het kind is oranje zou het doorkunnen naar de volgende leerfase. Dan praat je over de beheersing en kan het kind het doel. Sommige kinderen schuiven door binnen de normleertijd en sommige kinderen doen er iets langer over. Maar aan het einde van twee kleuterjaren zullen vele kinderen rond de C zitten en een enkele B. Wat ook voldoende is want de B is de basis voor het verder leren in groep 3. Dat wil niet zeggen dat je met overal een B 

genoegen moet nemen.

Ik zie helemaal niet meer wanneer een kind uitvalt of opvalt

Dat zie je wel. Wanneer een kind blauw is dan valt het op. Het is immers sneller naar de volgende leerfase gegaan. Wanneer een kind uitvalt blijft het lang oranje en heeft het veel pennetjes met aantekeningen. En zie je aan de leeftijd dat het kind oud wordt voor een bepaalde leerfase. De leeftijden staan inmiddels achter de naam van het kind zodat je niet hoeft open te klikken. Blijf echter hoge verwachtingen houden van kinderen. De kans dat een kind echt heel zorgelijk twee jaar lang onder de B presteert is gelukkig klein. Een kind met alleen B scores aan het einde van twee jaar onderwijs heeft geen sterke basis maar zou in principe wel door kunnen gaan naar groep 3. Maar ook dat moet je steeds per kind bekijken en per school.

 

Ik merk dat jullie erg op zoek zijn naar vaste antwoorden. Maar die zijn er niet. Onderbouwd is geen toets maar een volgsysteem. Met het nieuwe systeem zijn we nog beter in staat het aanbod af te stemmen op de leerbehoeftes van kinderen. Zet daarvoor je kinderen in een groep. Dus een combinatiegroep 1/2. Zodat je daadwerkelijk een doorgaande lijn krijgt.


Terug

Privacy

De bescherming van jouw gegevens en die van je leerlingen vinden we belangrijk. Daarom leggen we als je de eerste keer gebruik maakt van onze digitale producten uit hoe we die gegevens beschermen, door middel van deze samengevatte verwerkersovereenkomst.

Graag gaan we met jouw onderwijsinstelling een formele verwerkersovereenkomst aan. Een voorbeeld van deze verwerkersovereenkomst download je hier. Graag ontvangen we via dit formulier de gegevens die we van jouw onderwijsinstelling nodig hebben om een verwerkersovereenkomst op te kunnen stellen.

Koopovereenkomst Onderbouwd Academie

Als je gebruik maakt van Onderbouwd Academie dan ben je een overeenkomst met Klassewerk aangegaan. Je vindt deze overeenkomst hier.Evaluatieformulier

Heb je een cursus of training gedaan? Download het evaluatieformulier voor cursussen en trainingen. Het ingevulde formulier kun je opsturen naar info@klassewerk.com of ter plekke inleveren.Contact

Voor vragen over het gebruik van Onderbouwd Online of de Onderbouwd App: helpdesk@klassewerk.com

Overige vragen: info@klassewerk.comKlachten

We proberen je altijd zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de de geboden dienstverlening. We hebben hiervoor een klachtenprocedure opgesteld.

Inloggen

Wachtwoord vergeten

Inloggen